کارمند بلینگ

 
Bachelor's Degree   Afghanistan, Kabul Full Time 702
Date Posted:Sep 22, 2022
Reference:VA-DABS-HQs/14-0096
Closing Date:Oct 6, 2022
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Male
Functional Area:Computer Science
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 - 4 Years
Contract Duration:Not specified
Possibility of Contract Extension: No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

کارمند مذکور مسؤلیت نظارت از پروسه های محاسبه و چاپ بل را به عهده دارد. وظایف این کارمند شامل نظارت از سیستم های بلنگ در عرصه محاسبات, چاپ و کنترول و کیفیت پروسه بل دهی, تنظیمات سیستم های بلنگ, رهنمایی و تریننگ کارمندان بلنگ مرکز و ولایات می باشد.Duties & Responsibilities:

 

 • تنظیمات سیستم از قبیل (باز و بسته نمودن دوره های میتر خوانی و چاپ بل, تنظیم نمودن تعرفه های فروش انرژی و خدمات مشتریان, ایجاد و تغیر یوزر برای کاربران, تنظیم نمودن شبکه برق رسانی در سیستم (ایجاد جنکشن, ایجاد ترانسفارمر, ایجاد صندوق)) و دیگر تنظیمات لازم.
 • تنظیم ، تطبیق وبررسی کارهای روزمره جهت درست بودن بل ها.
 • همکاری در نظارت وبررسی هر نوع عمل غیرقانونی درپروسه های بلینگ.
 • نظارت از درج نمودن اطلاعات مشترکین در سیستم های بلینگ.
 • نظارت از اصلاحات, تغیرات , تعدیلات و سایر امورات یومیه بلینگ در مرکز و ولایات.
 • تنظیم کارهای روزمره بطور موثر و مفید آن .
 • هماهنگی با مدیریت های بلینگ مرکز ولایات در روند پروسه های بلینگ و تطبیق تقسیم اوقات طبع بل ها مطابق پلان.
 • فراهم ساختن آموزش های لازم برای کارمندان بلینگ ومیترخوانان در مورد پروسه های بلنگ.
 • اجرای سایر امور که از جانب آمرمستقیم و یا مقامات ذیصلاح واگذار میگردد.


Job Requirement:

 • لیسانس در رشته کمپیوټر ساینس ( دیتابیس)
 • با داشتن سه سال تجربه کاری در بخش مربوطهJob Location:

Afghanistan, Kabul

Submission Guideline:

Dear Applicant,

The qualified and interested people can fill the online application form through the following link

Link for online Apply

OnlineApplicationForm

 Link for online Apply  http://hris.dabs.af/Recruit/Applicant/ApplicantApply/9279F83A-36F0-4FF1-BF2A-A260071031EC

 Applicants also can submit hard copy of application/CV directly to DABS, HR chaman e Houzouri, Kabul Afghanistan. TEL 0202300034

DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.

 Attention: Those only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

The internal employees of DABS are required to get the approval of their respective head of division and submit it along with application; otherwise the application will be rejected.


Similar jobs