مدیر خزاین (ریاست ساختمانی امور برق)

 
Bachelor's Degree   Afghanistan, Kabul Full Time 994
Date Posted:Sep 22, 2022
Reference:VA-DABS-HQs/14-0100
Closing Date:Oct 6, 2022
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Male
Functional Area:Economic Growth
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 - 4 Years
Contract Duration:Not specified
Possibility of Contract Extension: No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

·        متصدی بخش مسئولیت جمع آوری معلومات ، جمع وخرج معتمد، ترتیب راپور ماهانه و تطبیق راپور بانک را دارا میباشد

Duties & Responsibilities:

·        معلومات جمع و خرچ روزمره خزانه دار و مهرولاک سیف خزانه دار و اطاق خزانه.

·        گزارش مصرف پول فزیکی خزانه دار که روزانه چه مقدار پول خریداری میگردد.

·        به چه اندازه پول غرض ترمیم و خریداری پرزه جات و دیگر ضروریات اداره به مصرف میرسد.

·        گزارش خروچ پول از بانک که مطابق اجرای چک بوک صورت میگیرد به مسول عمومی مالی.

·        موجودی خزانه همه روزه از طرف صبح و عصر و ارایه گزارش به مقام مسول مالی.

·        تطبیق سن بانک و ژورنال و کش بوک

·        ترتیب راپور کش بوک

Job Requirement:

·        لیسانس در رشته اقتصاد

·        با داشتن سه سال تجربه کاری در بخش مربوطه


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired