مدیر یت روابط بین الملل و روابط اعضأ اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت هرات

Bachelor's Degree   Afghanistan, Herat Full Time 432
Date Posted:May 15, 2022
Reference:hr-210
Closing Date:May 21, 2022
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Communication,Business Administration ,International Development,Business Development and Growth
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 - 15 Years
Contract Duration:1 year(s)
Possibility of Contract Extension: Yes
Contract Type:Permanent
Probation Period:2 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan Chamber of Commerce and Investment - ACCI:

Founded:  

Herat Chamber of Commerce and Investment, It is the service-oriented, independent, and modern Chamber of Commerce and Investment of Herat. HCCI is a legal independent personality, and the non-governmental, non-political, and non-profitable organization of self-administration of the Heart business community. It protects the rights of the private sector, it coordinates, leads, and supports business activities, and it makes efforts for developing the economy on national and international levels. Herat strives to provide the best possible services to its members and to the entire private sector Herat.

Job Summary:

مدیریت روابط بین المللی و روابط اعضأ مسئولیت برگزاری نمایشگاه های تجارتی، کنفرانس های تواصل تجارتی و کنفرانس های منطقوی را برای اعضای این نهاد در سطح این ولایت به عهده دارد، همچنان مطابق به لایحه وظایف برای تاجران ارائه خدمات می نماید وتلاش خواهد نمود تا هماهنگی های لازم و مشوره دهی برای تاجران و همکاران تجارتی شان در زمینه  در تهیه اسناد مورد نیاز برای عقد قرارداد فراهم نمایند.


Duties & Responsibilities:

1.     هماهنگی و فراهم آوری تسهیلات برای اعضای اتاق جهت اشتراک در نمایشگاه ها و کنفرانس های ملی و بین المللی؛

2.     معرفی اعضای اتاق ، به دفتر مرکزی اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان به منظور اخذ ویزه چه به عنوان هیئت تجاری و یا سفرهای انفرادی؛

3.     صدور معرفی نامه برای اعضای اتاق به منظور توسعه کاروبارشان در بازارهای بین الملل؛

4.     فراهم نمودن سهولت و هماهنگی با نهادهای ذیربط حکومت افغانستان در صدور ویزا و مجوز کار برای کارگران و کارمندان متخصص سرمایه گذاران خارجی در داخل کشور؛

5.     تسهیل نمودن و هماهنگی با نهادهای ذیربط حکومت افغانستان در صدور ویزه شرکای خارجی اعضای اتاق؛

6.     فراهم آوری تسهیلات در اخذ سریع تر تاییدی اسناد تجارت خارجی توسط وزارت امور خارجه؛

7.     هماهنگی با مراجع دیپلماتیک  در سطح ولایت مربوط به منظور حل منازعات تجاری اعضای اتاق با شرکای خارجی شان؛

8.     ارائه معلومات تجارتی و اقتصادی دقیق برای اعضای اتاق و سایر تشبثات داخلی و خارجی

9.     همکاری با کارمند روابط اعضأ و رهنمای وی جهت تنظیم بهتر امور محوله

  1. ترتسب گزارشات هغته وار ماهوار و ربع وار به بخش ها مربوط
  2. پیشبرد سایر امور که حسب ضرورت از طرف آمر اجرائیه هئیت عامل ارجاع می گردد؛


Job Requirement:

تحصیلات و تجربه کاری :

حد اقل درجه تحصیلی لسانس دربخش اقتصاد یا منجمنت و اداره تشبثات ، تجارت و اداره عامه ، حقوقی، مدیریت تجارت ، علوم اجتماعی ، ژورنالیزم و به ماستری ازرشته های مربوط ارجعیت داده میشود. 

داشتن حد اقل سه سال  تجربه کاری

مهارت های لازم :

1.     داشتن دانش اداری ، نگارش مکتوب به لسان های ملی و انگلیسی ، ترتیب و تنظیم اسناد اداری

  1. ترتیب و تنظیم پلان کاری در مدت زمان مشخص و ارائه گزارش به موقع

3.     تهیه راپور .

4.     مهارت ارتباطات داشته باشد .

5.     تسلط به یکی از زبان های ملی کشور دری یا پشتو .

6.     تسلط به زبان اینگلسی

7.     مهارت لازم در برقراری وروابط بین الفردی .

8.     مهارت در مدیریت امور فعالیت های اتاق.

9.     مهارت تحلیل را داشته باشد .

10. توانایی کاربه طورموثر وتیم ورک ( بشکل گروپی.


Job Location:

Afghanistan, Herat
This job is expired

Similar jobs